kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası, sure,
kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası, sure,

Kevser Suresi

kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, fazileti,  kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim Olan Allah c.c. ‘ün Adiyla)

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası, sure,
kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali,

 Kevser Suresi Dinle

 

 Kevser Suresi Türkçe Okunuşu

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Kevser Suresinin Anlamı Meali

Ey Muhammed! Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

 

Kevser Suresinin  Tevsri

Kevser Suresi Mekke’de nazil olmuştur. Üç ayettir. Peygamber Efendimize ihsan olunan “Kevser” nimetini bildirdiği için bu isim verilmiştir.
Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Seni bir çok fevkalade hayra eriştirdik, senin adını yükselttik.
Kevser’den maksat, âlimlerin çoğuna göre cennette bir ırmak veya bir havuzdur. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz, kardan daha soğuktur. Kaymaktan daha yumuşaktır. Ondan bir kere içen bir daha susuzluk hissetmez, onu ancak zevk ve mutluluk için içmeye devam eder. O güzel havuzun kenarı zeberceddendir. Bardakları gümüşten olup, gökteki yıldızlar kadar çoktur.
Artık ey Resulüm! Bu nimetleri ve ilahi lütufları sana ihsan buyurmuş olan Rabbin için namaz kılarak ve kurban keserek şükür vazifesini yerine getir. Keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun.

Ey insanların en faziletlisi! Muhakkak ki o sana hınç besleyen, buğz eden, sana “ebter” soyu kesik diyen kimse yok mu? İşte asıl ebter olan, dünyevi ve uhrevi hayırdan kesilip mahrum kalmış olan kişi kendisidir. Senin yüce zatın her türlü hayra mazhardır. Senin zürriyetin devam edecektir. Senin faziletin kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir.

Kevser surenin iniş sebebi hakkında

Peygamber Efendimizin muhterem oğlu Hazreti Kasım vefat edince “As İbn–i Vail” dedi ki; “Hazreti Muhammed Mustafa’nın nesli artık kesildi. Kendisi ‘ebter’ kaldı.” O ve diğer müşrikler, erkek evlat sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları Peygamber Efendimize tabi olmaktan men etmek istiyorlardı.
İşte o kâfirlerin böyle batıl düşüncelerini reddetmek için bu sure nazil olmuştur. Kısa bir sure olmasına rağmen pek çok hakikatlere işaret etmiştir. Peygamber Efendimizin İlahi korumaya mazhar ve bir çok nimetlere nail olduğunu beyan etmiş, ona tabi olanların kurtuluş ve selamete ereceklerini, muhalefette bulunanların da Allah–ü Teala’nın kahrına uğrayacaklarını ifade etmiştir.

 

kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here