sözünde durmak
sözünde durmak

Sözünde Durmak

 “Söz Senettir.”

sözünde durmak,sözünde durmak ile ilgili hadisler,sözünde durmak ile ilgili sözler,sözünde durmak ile ilgili hikayeler,sözünde durmak ile ilgili hikaye,sözünde durmakla ilgili sözler,sözünde durmak farz mıdır,sözünde durmak ile ilgili şiir,sözünde durmak ile ilgili hadis,sözünde durmak ile ilgili şiirler  

Kıymetli Kardeşlerim! Şimdi şu durumu birlikte düşünelim:

“Çarşıda buluşmak üzere arkadaşınız size saat 09:00’a randevu verdi. Saat 09:45’e kadar beklemenize rağmen gelmedi ve kendisini aradığınızda telefonlarınıza cevap vermedi.”

 • Değerli Arkadaşlar! Arkadaşınızın verdiği sözde durmaması üzerine ne hissederdiniz?

Soruları sorularak talebelere söz hakkı verilir.  Hoca efendi tartışmak yerine talebelerin fikrini alır.

Mefhumların Tanıtılması:

 • Kıymetli Kardeşlerim! Sizce “sözünde durmak” ne demektir? 

Söz vermek: Kişinin bir işi yapacağını ya da yapmayacağını ifade etmesidir.

Sözünde durmak: Kişinin söylediği söz ile yaptığı işin icabını yerine getirmesidir.

Kıymetli Kardeşlerim

İnsanlara, söyledikleri sözlere ve bu sözleri yerine getirip getirmediklerine göre değer verilir. Verdiği sözü yerine getiren insan, doğru, dürüst, güvenilir, dini hassasiyeti bulunan ahlâk sahibi ve sözünün eri bir insandır. Sözünde durmayan ise yukarıda saydığımız ahlâki hasletlerden mahrum, doğruluktan uzak, kendisine itimat edilmeyen, her davranışında insanları kandırmaya yönelik davranışlar sergileyen, kişilik özellikleri oturmamış, şahsiyet zafiyeti olan kimsedir. Söz, karşı tarafa verilen bir güvence ve bir teminattır.

       Kime ve neden verildiğinden ziyade bizzat sözün kendisi önemli ve değerlidir. Dolayısıyla sadece hukuki antlaşmalar ya da resmi sözleşmeler değil, büyük küçük, kadın erkek toplumun her ferdini ilgilendiren günlük hayata dair sözler de bağlayıcıdır. Bu nedenle kişi küçük çocuklara verdiği sözü bile küçük görüp, basite alıp geçiştirmemelidir.

Öğrencilik, ev, okul ve sosyal hayatla irtibatlandırmak gerekirse:

Peki, kıymetli kardeşlerim; Öğrencilik, ev, okul ve sosyal hayatta sözünde durma konusunda en çok ihlal edilen durumlar hangileridir? Çevrenizdeki olaylardan düşünerek örnekler bulabilirsiniz.

Talebelerden gelen cevaplarla birlikte hoca efendiler kendi gözlemlerini de paylaşır.

Sözünde durmak konusunun ehemmiyetini ayeti kerimelerde de açıkça görüyoruz. Mesela, Mü’minun süresinin 8. Ayetinde sözünde durma fiilinin bir müminin alameti olarak belirtildiğini görüyoruz.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Yine (o müminler) ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler (sahip çıkarlar)”. (Mü’minun Suresi – 8) 

Verilen sözlerin tutulması kişinin kurtuluşuna vesile olacağı gibi topluma da eman ve huzur getirecektir. Allahın sevgisini ve insanların güvenini kazandıracak, mükâfatı da Allah tarafından verilecektir. Tutulmayan söz aşağıdaki hadisi şerifte de belirtildiği üzere bir nifak alametidir.

 “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde de hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, Müslüman olduğunu söylese de.” (Buhari, Camiu-s Sagir)

Günlük hayatımızda bu hususu hatırlayıp yerine getiremeyeceğimiz sözler vermemeliyiz. Mesela ev izni ve çarşı izin dönüş saatine riayet edilmesi, yurttaki kardeşlerimizden alınan bir emanetin süresi içinde geri verilmesi, okulda bir arkadaşınızdan aldığınız kitabın söz verilen zamanında iade edilmesi gibi.

(Sözünde Durmakla alakalı Tarihi hadise, İslami ve Tasavvufi Şahsiyetlerden kıssa)

SÖZÜNDE DURMAK

sözde durmak ile ilgili ayetler,sözde durmak ile ilgili sözler,sözde durmakla ilgili ayetler,verdiği sözde durmak,verdiğin sözde durmak,verilen sözde durmak vaaz

Peygamberimiz (s.a.v) en sıkışık ve en zor şartlar altında bulunsa dahi, verilen sözde durmayı, netice kendisinin aleyhine de olsa hiçbir surette vefasızlık göstermemeyi tavsiye etmiştir. Bu konuda aşağıdaki kıssa ibret vericidir.

Bedir Savaşı için hazırlıklar yapılıp İslâm ordusu Medine’den ayrıldığı sırada Huzeyfe el-Yemâni ile babası Huzeyl, Peygamberimizle (s.a.v) birlikte çarpışmak üzere yola çıkmışlardı. Müşrikler, baba ile oğlunu yolda görerek sorguya çektiler:

 • Siz herhalde Muhammed’in yanına gitmek istiyorsunuz.
 • Evet, bizim bundan başka bir niyetimiz yoktur dediler.

Bunun üzerine müşrikler, onlardan Medine’ye dönmek, Peygamberimiz (sav)’le birlikte savaşta bulunmamak üzere söz aldılar. Bir müddet sonra Huzeyfe ile babası Bedir‘de Peygamberimiz (sav)’in huzuruna gelerek mücahitlerle birlikte savaşmak istediklerini söylediler, müşriklerle aralarında geçen hadiseyi de anlattılar. Peygamberimiz (sav), onların müşriklere verdikleri sözü öğrenince, insan gücüne o anda çok fazla ihtiyacı olmasına rağmen onlara şöyle dedi:

Hayır, siz Medine’ye dönün. Onlara verdiğiniz sözü yerine getirin. Biz de müşriklere karşı Allah’tan yardım isteriz. Onun yardımı bize kâfidir.

 

 • Kıymetli Kardeşlerim! Bu kıssadan almamız gereken dersler nelerdir? 
 • Peygamber efendimiz (sav), insan gücüne o anda çok fazla ihtiyacı olmasına rağmen neden baba ve oğlu Bedir’de cihat etmek yerine Medine’ye göndermiştir?
 • Peygamber efendimiz (sav) onlara Bedir’de cihada katılın deseydi ve müşrikler onları savaş meydanında görseler, müminler(dün-bugün-yarın) bu ve bu tür olaylardan nasıl etkilenirdi?
 • Efendimizin (s.a.v), müşrik olmasına bakmadan “sözünde durma” hadisesi ile ilgili bu muhteşem yaklaşımından bir Müslüman genç olarak hangi dersler çıkarılmalıdır?

Sözünde durmak ile ilgili hikayeler

 (Örnek olay incelemesi)

OSMANLI SÖZÜ

Yemen’de Arap lisanı öğrenmeye giden bir öğrencimiz anlatıyor. Gittiğimin dördüncü ayı idi. Bazı ihtiyaçlarımı temin için alışverişe çıktım. Komşuluk ilişkilerimizi geliştirdiğim bir dükkâna uğradım. Alış veriş sürecinde cebimdeki paranın yeterli olmadığını fark edince aldıklarımdan bazılarını bıraktım. Bunu gören dükkân sahibi;  sen hele alacaklarını al, ücretini sonra getirirsin dedi. Ben de mahcubiyetle “o zaman defterine yaz da unutmayalım dedim.

Dükkân sahibi bana dönerek, biz aramızdaki alışverişlerde sizin atalarınız Osmanlı’dan kalan bir alışveriş usulünü kullanırız. Karşımızdaki “Osmanlı sözü” derse senet, deftere ihtiyaç duymaz, aramızda anlaşırız, taraflarda buna uyar. Bu usul siz de yok mu diyerek hayretle sordu. Utancımdan kıpkırmızı bir şekilde paranın geri kalanını getirmek üzere dükkândan ayrıldığımı hatırlıyorum.

 • Kıymetli Okurlarım! Yemen’de hala geçerli olan ve bize sözünde durmakla alakalı harika bir ders veren “Osmanlı Sözü”nün ülkemizde yaşanamayışının temel sebebi sizce nedir?

(Değerlendirme)

 • Arkadaşlar! Çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız sizden bir ay sonra vermek şartı ile 5TL borç istedi. Sizde arkadaşınıza 5 TL verdiniz. (Burada, 5TL’den maksat kıymeti olmayan bir miktar olsa bile mesajıdır)

Örnek Olay-1: Aradan 1,5 ay geçmesine rağmen arkadaşınız borcuyla ilgili olumlu/olumsuz size hiçbir bilgi vermedi. Ancak verdiği süreden çok sonra borcunu geri ödedi.

 • Bu arkadaşınız bir daha borç para isterse nasıl davranırsınız?
 • Neden böyle davranırsınız?

Örnek Olay-2: Arkadaşınız, 28. gün size “kardeşim emanetinizi 7 gün sonra versem olur mu?” diye sordu.

 • Buna karşın cevabınız ne olurdu?
 • Neden bu cevabı verirdiniz?

Örnek Olay-3: Arkadaşınız gününde veya öncesinde borcunu geri ödedi. Daha sonraki bir zamanda sizden yeniden bir borç talebinde bulundu.

 • Buna karşın cevabınız ne olurdu?
 • Neden bu cevabı verirdiniz?

Borcunu zamanında ödemeyen kişinin bu davranışı insanlar arasında zamanla güvensizliğin yayılmasına neden olacaktır.

 • İnsanlar arasında böyle bir durum oluşmaması için hangi davranışlarımıza dikkat etmeliyiz?

 

 • Sözünde durmak niçin önemlidir?  Ve Bugünden itibaren neticesi ne olursa olsun verdiğimiz sözde duralım” 

 

sözünü tutmakla ilgili sözler,sözünü tutmak,sözünü tutmak deyiminin anlamı,sözünü tutmakla ilgili hadisler,sözünü tutmak ile ilgili ayetler,sözünü tutmak ne demek,sözünü tutmak anlamı,sözünü tutmak ingilizcesi

SÖZÜNDE DURMAK  İLE ALAKALI OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN İLÂVE KAYNAKLAR

 1. Hak Dini Kur’an Dili ve Safvetüt Tefasir: Saf Suresi Ayet: 1-2. Ayeti Kerimelerin Sebeb-i Nüzülü ve Tefsiri
 2. Ruhul Beyan Tefsiri: Bakara Suresi Ayet: 40 Cilt:1 Sh:428-429 Fatih yayınları
 3. İbn-i Kesîr Tefsiri : C-2 Sh:318-319 Çağrı Yayınları Tercüme
 4. Mektubat-ı Şerif : C-1 Sh:570, Mektup:313 son kısmı, fel yeğlem diye başlayan kısım,
 5. İhyau Ulumuddin : Cilt 12. Beyan, Sıdkın Hakikati Manası ve Dereceleri sayfa 694
 6. Mektublar Risalesi: Sh:18
 7. Hatıratım: Sh:25 ve 70
 8. İlim, Amel ve İhlâsa Dair Sohbetler Kitabı: Ahde Vefâ Bölümü Sh: 257
 9. Talim Terbiye Rehberi Kitabından: Hz Üstazımızın ders vaktini Hiç aksatmaması hep zamanında talebeden önce gelmesi mevzusu,
KENDİMİZİ İRDELEYELİM. SÖZÜMÜZDE DURDUĞUMUZ VE DURMADIĞIMIZ KONULARI, DAVRANIŞLARI AŞAĞIDA Kİ TABLOYA YAZALIM
ÇARŞIDA OKULDA
EVDE DİĞER ZAMANLARDA

 

————————SÖZÜNDE DURMAK İLE İLGİLİ AYETLER – 3 AYET-İ KERÎMENİN METNİ VE MEALİ——————–

 

sözünde durmak ile ilgili ayetler
sözünde durmak ile ilgili ayetler

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

 1. Yine (o müminler) ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler (sahip çıkarlar)”. (Mü’minun Suresi – 8)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık.” (Mâide Suresi – 13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴿٢﴾  كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ

 1. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir günahtır.” (Saff Suresi – 2-3)

 

————-SÖZÜNDE DURMAK İLE İLGİLİ HADİSLER – 3 HADİS-İ ŞERİF MEALİ VE MESNEDİ———–

sözünde durmak ile ilgili hadisler
sözünde durmak ile ilgili hadisler

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

 1. “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde de hıyanet eder.” (Buhari, Camiu-s Sagir)

(Müslim, İman 164)

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

 1. “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, İman 164)

 

 1. Söz verip de buluşma yerine zamanında gelmeyen bir gence: “Ey genç bana meşakkat verdin, ben üç gündür burada seni bekliyorum!” diyerek sitemde bulunmuştur. (Ebu Davud, Edeb 90)

 

——————————–SÖZÜNDE DURMAK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER—————————————

 1. “Verilen söz, vaktinde verilmesi gereken bir borçtur.” ( Ali (k.v.))
 2. “İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır.” ( Mevlana)
 3. İnsanda güzel olan yüzdür,

Yüzde güzel olan gözdür ama

Aslında insanı insan yapan

Ağzından çıkan sözdür.

(Anonim)

—————————————SÖZÜNDE DURMAK İLE İLGİLİ HATIRDA KALAN SÖZ————————————

 1. Sözünü kaybeden özünü kaybeder.
 2. Sözünde durmak mukaddes bir emanettir.
 3. Sözünde durmak Müslümanca bir duruş sergilemektir.
 4. Sözünde durmak mümin kardeşine saygılı olmaktır.
 5. Öküzü boynuzundan, insanı sözünden tutarlar.

 

SİZLERİN YAZMAK SÖYLEMEK İNSANLARA DUYURMAK İSTEDİĞİNİZ MEVZULAR VAR İSE MUTLAKA YORUMLARINIZLA BUNU YAPIN AKSİ TAKDİRDE VEBAL VAR. SORUMLULUK VAR.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here